Obavijest o odvojenom prikupljanju reciklabilne plastike i novi kalendar odvoza

Podsjećamo Vas da Gradina – Baška Voda d.o.o. od 01.10. počinje sa odvojenim prikupljanjem reciklabilne plastike. Detaljne upute i raspored odvoza plastike i drugih vrsta reciklabilnog otpada dobiti ćete poštom na svoje adrese a možete ga pronaći i na našim mrežnim stranicama.

Molimo Vas da letak dobro proučite i sačuvate te da postupate u skladu sa navedenim uputama.

Osim plastike, Gradina – Baška Voda na Vašoj adresi odvojeno prikuplja reciklabilno staklo, papir i karton. Ukoliko nemate spremnike za odvojeno prikupljanje navedenih vrsta otpada, u prostorijama Gradine, na adresi Blato 12 možete zadužiti vrećice za plastiku, staklo te papir i karton. Ostale vrsta reciklabilnog materijala možete zbrinuti na našemu reciklažnom dvorištu.

Odvajanjem reciklabilnog otpada smanjujete količinu miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištima. Na taj način možemo sačuvati svoj okoliš ali i uštedjeti te ostvariti gospodarski rast efikasnijom proizvodnjom i stvaranjem novih radnih mjesta.

Gradina – Baška Voda d.o.o.

upute za odvajanje otpada kalendar

upute za odvajanje otpada

Address

5th Floor, AH Building, 756 New Designst
Melbourne, Australia

Talk to us

+1-888-600-3456
+1-888-600-3476
Design & Developed by Joomshaper