Privremeni raspored odvoza miješanog komunalnog otpada od 01. 10. 2021. do 15.10.2021.

BAŠKA VODA

SVAKI DAN  – ULICE : NAPUTICA, BLATO, RIVA - OBALA SV. NIKOLE, PODLUKA, PETRA KREŠIMIRA IV, STJEPANA RADIĆA, FRA A. K. MIOŠIĆA, TRI CESTE I PODGRADINSKA
 
OSTALE ULICE: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK 
 
 
PROMAJNA
 
ULICE - SVAKI DAN: ZAGREBAČKA, OBALA, PRILAZ OBALI
 
OSTALE ULICE: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK
 
 
BAST I TOPIĆI
 
PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK
 
 
BRATUŠ I KRVAVICA
 
UTORAK, ČETVRTAK I SUBOTA
BRATUŠ LITICA - UTORAK I SUBOTA