Odvoz glomaznog otpada bez naknade

Glomazni otpad u sklopu javne usluge do 3 m3 godišnje bez naknade za korisnike koji redovno podmiruju svoje račune, Gradina-Baška Voda d.o.o. prikuplja do 15.5.2021. Usluga odvoza glomaznog otpada izvan tog perioda će se naplaćivati po važećem Cjeniku Gradine-Baška Voda d.o.o.


Ispis   E-mail