Obavijest o radovima na proširenju Novog groblja u Bastu

Komunalno poduzeće Gradina – Baška Voda d.o.o. počelo je radove na proširenju Novog groblja u Bastu. Radovima će se izgraditi jedna etaža sa 7 jednostrukih (dvopoličnih) i 5 dvostrukih (četveropoličnih) grobnica sa kosturnicama.
Na javnom natječaju objavljenom 29.09.2020. godine na Elektronskom oglasniku javne nabave Narodnih novina, kao najbolji ponuđač posao izgradnje novih grobnica dobila je građevinska firma Okomica d.o.o. Ugovoreni rok za završetak radova je 90 dana.


Ispis   E-mail