17.10.2021. Gradina-Baška Voda d.o.o. prestaje s odvozom otpada nedjeljom

Obavještavamo Vas da zaključno sa 17.10.2021. više ne vršimo sakupljanje otpada nedjeljom.