Baška Voda, Blato 12    021/620 721    gradinabaskavoda@gmail.com

Rasporedi Prikupljanja Otpada

 

 

ZIMSKI RASPORED ODVOZA SMEĆA U  OPĆINI BAŠKA VODA

OD 24.10.2018  DO 01.05.2019

  VELIKO VOZILO 

LOKACIJA-ULICA                                                                                                 

 

1.    GARAŽA                                                                                                                         

2.    TRI CESTE-KERUM                                              svaki dan osim nedjelje i praznika                         

3.    DR.ŠIMUNA SIKAVICE                                        ponedjeljak, srijeda, petak                         

4.    HOTEL HRVATSKA – H.N. URANIJA                     ponedjeljak, srijeda, petak                

5.    FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA                         svaki dan osim nedjelje i praznika            

6.    STJEPANA RADIĆA                                             svaki dan osim nedjelje i praznika                 

7.    TOPUŠKI PUT 7.                                                  ponedjeljak, srijeda, petak              

8.    NAPUTICA-ROGAČ-ZAGRADINA                          svaki dan osim nedjelje i praznika               

9.    BLATO                                                                svaki dan osim nedjelje i praznika              

10.  OBALA SV. NIKOLE (ZAP.) + IZA PALACA          svaki dan osim nedjelje i praznika           

11.  PODLUKA                                                            svaki dan osim nedjelje i praznika                

12.  IKOVAC – BERULIJA                                            svaki dan osim nedjelje i praznika               

13.  LUKOBRAN     -   ULAZ                                          svaki dan osim nedjelje i praznika             

       LUKOBRAN     -   VRH                                            ponedjeljak i petak               

14.  OBALA SV. NIKOLE (CENTAR)                              svaki dan osim nedjelje i praznika              

15.  PETRA KREŠIMIRA IV                                          ponedjeljak, srijeda, petak          

16.  HOTEL HORIZONT                  svaki dan osim nedjelje i praznika  ( ako je otvoren)         

17.  MAGISTRALA (ISTOK)                                           ponedjeljak, srijeda, petak          

18.  MAGISTRALA (ZAPAD)                                          ponedjeljak, srijeda, petak

 

19.  PROMAJNA                                                                utorak, četvrtak, subota

 

20.  KRVAVICA                                                                 utorak, četvrtak, subota

 

21.  BRATUŠ (do centra)                                                   utorak, četvrtak, subota

 

22.  BAŠKO POLJE                         svaki dan osim nedjelje i praznika  ( ako je otvoreno)             

 

ZIMSKI RASPORED ODVOZA SMEĆA U OPĆINI BAŠKA VODA

OD 24.10.2018 DO 01.05.2019

 

MALO VOZILO

(POLAZAK NAKON SAKUPLJANJA VELIKIM VOZILOM)

OD 24.10.2018 DO 01.05.2019

 

 

LOKACIJA-ULICA

 

1. GARAŽA

2. IVANA MEŠTROVIĆA                                                     ponedjeljak, srijeda, petak

3. TINA UJEVIĆA                                                              ponedjeljak, srijeda, petak

4. DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA                                     ponedjeljak, srijeda, petak

5. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA                                         ponedjeljak, srijeda, petak

6. HOTEL HOROZONT (MARKO RADIĆ)                            ponedjeljak, srijeda, petak

7. JURE KAŠTELANA                                                        ponedjeljak, srijeda, petak

8. AUGUSTA ŠENOE                                                          ponedjeljak, srijeda, petak

9. S.S. KRANJČEVIĆA                                                       ponedjeljak, srijeda, petak

10. PUT KAPELICE                                                           ponedjeljak, srijeda, petak

11. ZRINSKO-FRANKOPANSKA                                       ponedjeljak, srijeda, petak

12. OBORSKA                                                                 ponedjeljak, srijeda, petak

13. VLADIMIRA NAZORA                                               ponedjeljak, srijeda, petak

14. BIOKOVSKA                                                              ponedjeljak, srijeda, petak

15. PODSPILINE                                                            ponedjeljak, srijeda, petak

16. TOPUŠKI PUT                                                            ponedjeljak, srijeda, petak

17. PETRA PRERADOVIĆA                                              ponedjeljak, srijeda, petak

18. NAPUTICA –TRAFOSTANICA ( SJEVER I JUG)            ponedjeljak, srijeda, petak

19. POGRADINSKA                                                            ponedjeljak, srijeda, petak

20. PROMAJNA                                                                   utorak, četvrtak i subota

 

21. BRATUŠ-LITICA)                                                        utorak i subota

 

22. BAST                                                                          ponedjeljak, srijeda i petak

 

23. TOPIĆI                                                                       ponedjeljak i petak

 

24. GROBLJE                                                                     ponedjeljak i petak