Baška Voda, Blato 12    021/620 721    gradinabaskavoda@gmail.com

Povijest

Povijest

Današnja „Gradina – Baška Voda d.o.o .“prvi put je osnovan davne 1963. godine kao Javno komunalno poduzeće Gradina. Njen osnivač je bila tadašnja Općina Makarska. koji je ujedno i jedini vlasnik tvrtke, a prvi direktor je bio pok. Ante Jurišić Ako.

Potrebno je napomenuti da je u Baškoj Vodi već 1932. godine osnovano Društvo za poljepšavanje mjesta i unapređenje turizma, koje se bavilo hortikulturom, čistoćom i promidžbom turizma na području tadašnje Župe Bast-Baška Voda, o čemu svjedoči i slijedeći dokument : „Zauzimanjem g. Bogoslava Sikavice, osnovano je Društvo za poljepšavanje mjesta i unapređenje turizma, kojemu su odobrena pravila Odlukom Banske uprave u Splitu od 20. aprila1933. godine, br II 542/i.

Pravila su primljena na konstituirajućoj glavnoj godišnjoj skupštini Društva održanoj na 23. februara 32. Bila je izabrana Uprava Društva, predsjednik je g. Jurišić Ivan pok. Ante-Lazin, sekretar g. Radić Frano Antin, a blagajnik g. Granić Ivan pok. Ante, seoski glavar.

Djelovanje društva proteže se na područjemjesta Baškavoda i okolice od Brela do Promajne ( 18. juna 33.).“ Devedesetih godina osnivanjem Općine Baška Voda javno poduzeće prelazi u vlasništvo Općine Baška Voda, a 1994. godine se prema Zakonu o trgovačkim društvima javno poduzeće se preregistrira u Javnu ustanovu Gradina. Godine 2006. tvrtka se ponovno preregistrira i mijenja u sadašnji naziv u „Gradina – Baška Voda d.o.o .“.

„Gradina – Baška Voda d.o.o .“i dalje radi na razvoju i usavršavanju svojih djelatnosti te se trudi sve svoje usluge dovesti na razinu usluga unutar velikih gradova Europske Unije, dok se razdoblju turističke sezone usluga odvoza otpada na najfrekventnijim mjestima obavlja i nekoliko puta dnevno na razini najboljih svjetskih ljetovališta.