Baška Voda, Blato 12    021/620 721    gradinabaskavoda@gmail.com

Organizacijska struktura

Organizacijska Struktura Društva

Organizacijska struktura društva

Organi društva

Skupština – Općinsko vijeće

Nadzorni odbor

Uprava

 

Jurica Topić, dipl iur. - Direktor –Predsjednik uprave 

 

Tijela - Nadzorni odbor:

Đani Radić– predsjednik Nadzornog odbora

Dragica Roščić – zamjenik presjednika Nadzornog odbora

Marin Beroš – član Nadzornog odbora

Nikša Staničić – član Nadzornog odbora

Ante Buljan – član Nadzornog odbora

 

Organizacijske jedinice :

- uprava i financijsko – knjigovodstveni poslovi

- javna čistoća

 

- građevinski i bravarski servis