Baška Voda, Blato 12    021/620 721    gradinabaskavoda@gmail.com

Naša vizija!

Misija i Vizija

Misija

 

Misija „Gradina – Baška Voda d.o.o .'', Baška Voda je poboljšati kvalitetu življenja kako

sadašnjih, tako i budućih naraštaja općine Baška Voda, stalnim i kvalitetnim održavanjem

čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološko prihvatljiv način kako bi se postiglo

uzajamno zadovoljstvo korisnika usluga i djelatnika koji ih pružaju.

 

Vizija

 

Vizija „Gradine – Baška Voda d.o.o .“, za općinu Baška Voda kao područje obavljanja

komunalne djelatnosti je mjesto čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših

korisnika, zaposlenika i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomičnosti,

racionalnosti i svrsishodnosti. Dužnost i cilj kao savjesnog pružatelja komunalnih usluga je

radnicima osigurati priliku za učenje, razvoj i stvaranje karijere, biti tvrtka koja zna

prepoznati i nagraditi uspjeh, kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost, te pratiti

svjetske trendove u djelatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitetu

usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenika, kao i

 

zaštiti okoliša i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.