Baška Voda, Blato 12    021/620 721    gradinabaskavoda@gmail.com

  • Odovojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su modernog upravljanja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada i štitimo okoliš.
  • Pogledajte cjenik o prikupljanju, odvozu i odlaganju otpada, rada radnika, vozila i upotrebe javnih nužnika. te ostalih usluga "Gradina" d.o.o.
  • Imate pitanje, reklamaciju ili prijedlog. Želite saznati više informacija o radu "Gradina Baška Voda" ili Vam nije jasan izračun cijene naših usluga. Nazovite nas na 021 620 721